17live-logo

主播介紹

小綿羊_Paper

17 主播專頁

17ID:小綿羊_Paper

直播內容聊天、繪畫
生日1月25日
個人介紹我係小綿羊Paper,直播風格係行搞笑路線,平時直播主要同觀眾傾下計,有時都會直播分享下自己嘅興趣例如畫畫,自己中意聽嘅歌咁,希望我嘅搞笑同蝦碌嘢可以令佢地放鬆下,暫時放低現實生活中嘅壓力。
參與企劃DJ 訓練班