17live-logo

DJ_Helen_海倫

主播介紹 17 主播專頁 IG 專頁 17ID:sample 直播內容 唱歌 生日 唱歌 個人介紹 唱歌 參與企劃 唱歌 相關獎項 唱歌 © Copyright 17LIVE. All rights reserved. Instagram Facebook Youtube

車匙卡Jessica

車匙卡Jessica

主播介紹 17 主播專頁 IG 專頁 17ID:車匙卡Jessica 17LIVE 等級  74 17 粉絲數 1.1K 生日月份 1月 直播內容 聊天、唱歌 參與企劃 DJ 訓練班 個人介紹 你好,我叫Jessica,大家都叫我做卡卡。直播間我通常係以聊天為主,以最新發生的事和自己的事來作主題,間唔中會唱歌,通常會唱輕快歌為主,希望可以透過輕快歌來減輕觀眾上班的疲累,我亦都會聽懷舊歌曲,從歌中可以返回以前的年代,讓大家可以可以壞緬過去。

小綿羊_Paper

小綿羊_Paper

主播介紹 17 主播專頁 IG 專頁 17ID:小綿羊_Paper 直播內容 聊天、繪畫 生日 1月25日 個人介紹 我係小綿羊Paper,直播風格係行搞笑路線,平時直播主要同觀眾傾下計,有時都會直播分享下自己嘅興趣例如畫畫,自己中意聽嘅歌咁,希望我嘅搞笑同蝦碌嘢可以令佢地放鬆下,暫時放低現實生活中嘅壓力。 參與企劃 DJ 訓練班